„Bayer“ žino, kokia svarbi Jūsų privačios informacijos apsauga naudojantis mūsų tinklalapiu. Mes labai rimtai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl norėtume, kad žinotumėte, kuriuos duomenis saugome, o kurių – ne. Šiuo pareiškimu dėl asmens duomenų norėtume Jus informuoti apie saugumo priemones.

Duomenų rinkimas

Šiuo tinklalapiu galite naudotis neatskleisdami asmens duomenų. Asmens informacijos pateikimas nėra sąlyga naudotis šiuo tinklalapiu, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi produktui ar paslaugai pateikti / suteikti, Jums užsakius. Naudojantis tinklalapiu, Jūsų duomenys gali būti išsaugomi įvairiais saugumo tikslais. Tokie duomenys gali būti Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimas, tinklalapio, iš kurio prisijungėte, pavadinimas, tinklalapių, kuriuose lankotės iš mūsų tinklalapio, pavadinimai ir jūsų IP adresas. Naudojantis šiais duomenimis galbūt galima Jus identifikuoti, bet mes to nedarome. Retkarčiais naudojame duomenis statistikos tikslais, tačiau visada išsaugome pavienių vartotojų anonimiškumą, todėl asmuo negali būti identifikuojamas. Tais atvejais, kai, teikdami Jūsų užsakytą produktą ar paslaugą, Jūsų asmens duomenis pateikiame tretiesiems asmenims, taikome technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad būtų taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis registracijos metu, kai pildote formas ar rašote elektroninius laiškus, užsakote mūsų produktus ar paslaugas, teikiate užklausas ar prašymus dėl užsakomų medžiagų ir pan. ir informaciją teikiate savo pasirinkimu.

Duomenų bazė ir jos turinys lieka mūsų bendrovėje ir duomenų tvarkymo įrenginiuose ar tarnybinėse stotyse, kurios veikia mūsų vardu ir yra mums atskaitingos. Nei mes, nei mūsų atstovai neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenins naudoti kokia nors forma, nebent gavę Jūsų sutikimą ar privalėdami tai daryti pagal įstatymus.

Mes kontroliuojame Jūsų atskleidžiamus asmens duomenis ir esame už juos atsakingi. Kai kurie duomenys gali būti saugomi ar apdorojami kompiuteriais, priklausančiais kitai jurisdikcijai, pvz., Jungtinių Valstijų, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Jūsų šalies įstatymų. Tokiais atvejais užtikriname reikiamas priemones, kad kitos jurisdikcijos duomenų tvarkytojas užtikrintų ne mažesnę apsaugą, negu yra Jūsų šalyje.

Naudojimo tiksla

Mūsų renkami duomenys naudojami tik tam, kad galėtume pateikti Jums prašomus produktus ar paslaugas arba kitais tikslais, kuriems Jūs davėte susitikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

Prieigos ir taisymo teisė

Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, saugomus mūsų sistemoje, ir taisyti juos, jeigu manote, kad duomenys pasenę arba neteisingi. 9 skyriuje nurodytu adresu parašykite elektroninį laišką arba kreipkitės į pareigūną, atsakingą už duomenų apsaugą. 

Teisė atšaukti sutikimą

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis ateityje. Ir šiuo atveju 9 skyriuje nurodytu adresu parašykite elektroninį laišką arba kreipkitės į pareigūną, atsakingą už duomenų apsaugą.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek reikia Jūsų užsakytai paslaugai suteikti, arba visą laikotarpį, kuriam davėte sutikimą, išskyrus atvejus, kai įstatymuose nustatyta kitaip (pvz., nagrinėjant bylą teisme).

Slapukųnaudojimas

Šioje svetainėje naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, per naršyklę išsaugomi jūsų standžiajame diske. Juose saugoma tam tikra informacija (pvz., jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos), kurią jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje (atsižvelgiant į slapuko naudojimo trukmę).

Naudojame dviejų kategorijų slapukus: 1) slapukus, kurių reikia techniniams tikslams, be kurių veiktų ne visos mūsų svetainės funkcijos; 2) pasirenkamus slapukus.

Techniniams tikslams reikalingi slapukai

Pasirenkami slapukai

Pasirenkamų slapukų nenaudosime negavę jūsų išankstinio sutikimo. Kai pirmą kartą įeisite į mūsų svetainę, joje pasirodys reklamjuostė, kurioje bus prašoma duoti sutikimą naudoti pasirenkamus slapukus. Jei duosite sutikimą, jūsų kompiuteryje nustatysime slapuką, ir tuo laikotarpiu, kol bus laikomas šis slapukas, reklamjuostė jums nebebus rodoma. Po šio laikotarpio, arba jei patys panaikinsite slapuką, reklamjuostė bus parodyta dar kartą, kai apsilankysite mūsų svetainėje, ir vėl būsite paprašyti duoti sutikimą.

Atšaukti savo sutikimą naudoti pasirenkamus slapukus galite bet kuriuo metu, pakeisdami atitinkamą parinktį pirmiau pateiktoje lentelėje. Be abejo, mūsų svetaine galite naudotis visiškai be slapukų (įskaitant slapukus techniniams tikslams). Savo naršyklėje galite bet kada apriboti ar išjungti slapukų naudojimą. Tačiau dėl to gali būti neigiamai paveiktos mūsų svetainės funkcijos ir patogumas naudotojams.

Žiniatinklio analizė

Mūsų svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, sukurta „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“).

Atsižvelgiant į jūsų išankstinį sutikimą, „Google“ mūsų vardu analizuos, kaip naudojatės mūsų svetaine. Šiam tikslui be kitų slapukų naudojame pirmiau pateiktoje lentelėje išsamiau aprašytus slapukus. „Google“ surinkta informacija, susijusi su jūsų naudojimusi mūsų svetaine (t. y. nukreipęs universalusis adresas, mūsų svetainės puslapiai, kuriuose lankėtės, jūsų naršyklės tipas, jūsų kalbos nuostatos, jūsų operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba), bus perduodama į „Google“ serverį JAV, kur bus laikoma ir analizuojama; tuomet mums anonimizuota forma bus pateikiami atitinkami rezultatai. Per šį procesą jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų visu IP adresu. Savo svetainėje aktyvinome IP anonimizavimo funkciją, kurią teikia „Google“, kad jūsų IP adreso paskutiniai 8 skaitmenys (tipas IPv4) arba paskutiniai 80 bitų (tipas IPv6) būtų panaikinami. Be to, „Google“ yra sertifikuota pagal ES–JAV privatumo skydą, užtikrinantį pakankamą duomenų apsaugos lygį, „Google“ tvarkant duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Savo sutikimą naudoti žiniatinklio analizę galite atšaukti bet kuriuo metu – arba atsisiųsdami ir įdiegdami „Google“ siūlomą naršyklės papildinį, arba nurodydami savo nuomonę pirmiau pateiktoje lentelėje, kurioje galima nustatyti atsisakymo slapuką. Pasirinkus bet kurią parinktį žiniatinklio analizė nebebus naudojama tik tuomet, jei naudojate naršyklę, kurioje įdiegėte papildinį, arba jei nepanaikinote atsisakymo slapuko.

Išsamesnę informaciją apie „Google Analytics“ žiūrėkite „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygose, „Google Analytics“ saugumo ir privatumo principuose bei „Google“ privatumo politikoje.

Saugumas

„Bayer“ naudoja technines ir organizacines atsargumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo ar prieigos asmenų, neturinčių teisės juos matyti. Visi Jūsų asmens duomenys, pateikti „Bayer“, bus užšifruoti perdavimo metu, užkertant galimybes tretiesiems asmenims neleistinai jais pasinaudoti. Mūsų saugumo procedūros nuolat tikrinamos pažangiausiomis technologijomis.

Vaikai

Atsižvelgdami į tai, kaip svarbu apsaugoti vaikų privatumą, nerenkame, netvarkome ir nenaudojame savo tinklalapyje jokios informacijos apie asmenis, kurie, mūsų žiniomis, yra jaunesni nei 13 metų, be išankstinio ir patikrinto jų teisinio atstovo sutikimo. Toks teisinis atstovas turi teisę susipažinti su vaiko pateikta informacija ir (ar) pareikalauti, kad ji būtų ištrinta.

Duomenys ryšiams

Jei turite problemų, klausimų ar idėjų, prašom kreiptis į vieną iš šių asmenų:

„Bayer” UAB specialistas, atsakingas už duomenų apsaugą:

„Bayer” UAB
Sporto 18, LT-09238 Vilnius
Tel. +370 5 233 68 68
Faks. +370 5 233 68 33
El. paštas

 

„Bayer AG“ specialistas, atsakingas už duomenų apsaugą:

Eva Gardyan-Eisenlohr
Tel: +49 (0) 30 468 16924
El. paštas 

 

Kadangi internetas nuolat kinta, šis pareiškimas dėl privatumo turi būti reguliariai tikslinamas. Pasiliekame teisę prireikus jį keisti.